poster_Rose_zamek

Wykład otwarty w ramach programu: „Akademicki Poznań"
oraz seminarium Zakładu Kultury Miasta
Prof. Gillian Rose
The Open University, Milton Keynes
Digital visualisations of urban redevelopment: how future cities are pictured
(wykład w jęz. angielskim)
10 maja 2013, godz. 18.00
CK Zamek, sala 102

Wykład dotyczy wykorzystywania komputerowo generowanych obrazów w prezentowaniu projektów modernizacji przestrzeni miejskiej. Jak zauważa autorka, obrazy, pokazujące nieistniejącą przestrzeń jako gotową są wszechobecne - zarówno w reklamach na przystankach autobusowych i w centrach handlowych jak i w wyrafinowanych stronach internetowych i globalnych targach nieruchomości. Niewątpliwie, są jednym z najczęstszych sposobów wyrażania wizji przyszłości przestrzeni miejskiej. W wykładzie jak używa się komputerowo generowanych obrazów w wielkich projektach miejskich modernizacji oraz co mówią nam o tym o naszym miejscu w cyfrowych wizualizacjach.

It is a rare urban redevelopment project that does not now use computer-generated images (CGIs) to visualise what the project will look like when complete.  Over the past five years, CGIs have become commonplace among the images used to market urban redevelopments. From advertisements found on bus stops and on shopping centre hoardings to elaborate websites and exhibitions at global real estate fairs, digital visualisations of developments not-yet-built are ubiquitous.  Indeed, it could be argued that they are now one of the most significant ways in which visions of future urban spaces are expressed.  This paper will examine CGIs were used in one large urban redevelopment project, and what that tells us about how we should look at such digital visualisations.

 

Gillian Rose jest profesorem geografii kulturowej. Jej najważniejsze prace dotyczą wykorzystania metod wizualnych w badaniach społecznych oraz innowacyjnych sposobów poszerzania metodologii nauk społecznych o technologie obrazowania. Jest autorką podręcznika Visual Methodologies: An Introduction to Interpreting Visual Materials (2001, polskie wydanie 2009) oraz licznych publikacji dotyczących relacji świata społecznego i fotografii (m.in. Doing Family Photography: The Domestic, the Public and the Politics of Sentimentwas, 2010). Badania prof. Rose obejmują także problemy doświadczenia wizualnego przestrzeni miejskiej oraz polityki zarządzania przestrzenią miejską (Deterritorialisations: Revisioning Landscape and Politics, 2003). Obecnie zajmuje się wpływem cyfrowych technik obrazowania na kształtowanie przestrzeni urbanistycznych w projektach miast przyszłości. Prof. Rose jest gościem Zakładu kultury miasta Instytutu Kulturoznawstwa UAM i Katedry fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Visual Methods in Cultural Urban Studies

Seminarium naukowe w jęz. angielskim
organizowane przez Zakład Kultury Miasta, Instytut Kulturoznawstwa UAM
11 maja 2013, 10.00-17.30
Sala prób CK Zamek

Międzynarodowe seminarium „Visual Methods in Cultural Urban Studies" (w ramach grantu „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej"), w którym uczestniczyć będą kulturoznawcy, geografowie kulturowi, socjologowie, a także artyści. Celem seminarium jest zbadanie jakie możliwości dotarcia i analizy kultur miejskich oferują wizualne metody jakościowe oraz dyskusji nad problemami dotyczącymi m.in. relacji studiów miejskiej i studiów wizualnych, sposobu dokumentowania przestrzeni miejskiej, roli działań miejskich w kształtowaniu obrazu miasta oraz reprezentacji polityki miejskiej.

 

The growing impact of urban survey within the humanities results in a need for drawing a map of methods useful for cultural studies. Can visual methodologies offer a new insight into urban experience? During a seminar, with participation of cultural researchers, cultural geographers, sociologists and representatives of other domains we would like to inquire into the possibilities of recognition and analysis of city cultures that are offered by visual methodologies.

 

Speakers:
Blanka Brzozowska, Faculty of Media and Audiovisual Culture, University of Łódź
Tibor Mester, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs
Marianna Michałowska, Institute of Cultural Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań
Anna Nacher, Institute of Audiovisual Arts, Jagiellonian University in Cracow
Biljana Oklopčić, Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek
Włodzimierz Pessel, Institute of Polish Culture, University of Warsaw
Kacper Pobłocki,Institute of Etnology and Antropology, Adam Mickiewicz University,
Kateryna Shestakova, Department of Sociology, Pomeranian University in Słupsk
Olga Triaška Stefanovič, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

ADRES

Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A
60-568 POZNAŃ
instkult@amu.edu.pl

Jesteś tutaj: IK UAM Aktualności Wykład otwarty w ramach programu: „Akademicki Poznań”